Onze praktijk

In 2010 is Tandartspraktijk de Geldersedreef  opgericht omdat we een directe, positieve en persoonlijke impact wilden hebben op het leven en de gezondheid van anderen. Tandarts Prust heeft al die jaren met passie mondzorg geleverd aan heel veel patiënten. Wij zijn al 15 jaar succesvol omdat we van ons werk houden. Sinds 2023 hebben we de naam JeugdMondzorg aan de praktiijk gekoppeld omdat wij waar namen dat de JeugdMondzorg niet optimaal meer werd gebruikt. Wij hebben het onze missie gemaakt dat wij de zorg voor het gebit en de mondzorg voor de jongeren tot 18 jaar weer onder de aandacht brengen.

Wist u dat de zorg voor de jeugd tot 18  jaar bij de verzekering van de ouders inclusief zit?!? 

Samen met de GGD en consultatiebureaus hebben wij dit opgepakt en zijn wij nu keihard aan het werk om de kinderen in Nederland weer voor mondzorg naar de praktijk toe te krijgen, want niemand hoeft zonder een mooie glimlach te leven. Een mooie glimlach is iets waar je overal mee binnen kan komen en je gebit is het begin van je hele gezondheid. Denk aan wat je kan eten met een gezond gebit. Wat de functie is van je speeksel en wat er allemaal al gebeurt aan het begin van je maaltijd.

Wij zijn erop gebrand om alle kinderen die bij ons onder behandeling komen, de zorg te geven die zij nodig hebben op de manier die zij nodig hebben. Uw kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar oud kan bij ons terecht voor specialistische kindertandheelkundige zorg. Een verwijzing naar JeugdMondzorg is niet nodig maar kan wel worden gedaan door de reguliere tandarts, maar kan ook gedaan worden door de huisarts, kaakchirurg of het consultatiebureau.

JeugdMondzorg  kan een uitkomst zijn voor kinderen die erg tegen behandelingen opzien of omdat uw kind nog erg jong is. Door de tijd te nemen, de behandeling goed door te spreken en structuur te bieden verlopen de meeste behandelingen rustig en voorspelbaar. Wij bieden speciale behandeltechnieken die de meeste reguliere tandartsen niet gebruiken. Wij begrijpen dat tandheelkundige angst een veelvoorkomend probleem is en wij zijn vastbesloten om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen. Wij gebruiken technieken zoals gedragsmanagement en sedatie om ervoor te zorgen dat behandelingen soepel verlopen. Het is ons doel om een positieve impact te hebben op het leven van onze patiënten, vooral kinderen en degenen die angst hebben voor de tandarts.


Instanties die ook samen met ons willen werken kunnen rustig contact opnemen.