Huisregels in de praktijk

 Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Algemeen
Als u op uw afspraak komt vinden we het prettig als u met gepoetste tanden komt. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
Het gebruik van smartphones is bij ons alleen in de wachtkamer met regels toegestaan. De telefoon staat op stil. Houdt rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:

 • Zet het geluid uit;
 • (video)bellen is niet toegestaan i.v.m. de privacy van uw medepatiënt en de werknemers.
 • Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon bij het kijken van filmpjes of geluidsfragmenten terwijl u wacht.
 • Respecteer de rust.
 • Gebruik uw telefoon niet op de trap.


Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen telefonisch en aan de balie worden gemaakt of gewijzigd. Controle afspraken kunnen ook via de webagenda gemaakt worden. Desgewenst is per mail ook mogelijk. Wij herinneren u de avond tevoren nogmaals aan uw afspraak door u een sms te sturen. En een paar dagen tevoren wordt een email gestuurd. Wij verzoeken u echter om uw eigen afspraken zelf goed bij te houden. Het vergeten van een afspraak omdat u geen herinnering zou hebben ontvangen is uw eigen verantwoordelijkheid. Gemaakte afspraken die u niet kunt nakomen, dienen tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) geannuleerd te worden, indien niet anders mogelijk per mail. Als de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij kunnen immers zo kort tevoren geen andere behandeling inplannen. Bij ziekte dient men voor 09.00 uur af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Afspraken die herhaaldelijk door ziekte worden verzet kunnen ook in rekening worden gebracht.

Wij maken behandelafspraken met u voor uw gezondheid en uit zorg. Dit betekend dat wij niet akkoord gaan met voor ons grensoverschrijdend gedrag. Met grensoverschrijdend gedrag doelen wij op schreeuwen, schelden. (dreigen met) geweld, ongewenste aanrakingen of toespelingen enz.

Indien u aansluitend meerdere malen uw afspraak niet nakomt (zonder te annuleren), concluderen wij dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg. Wij verzoeken u in dit geval een andere tandarts te zoeken.


Veranderingen?
Houdt u ons op de hoogte? Mochten er zich wijzigingen voordoen in;

 • uw adresgegevens
 • mailadres
 • telefoonnummer
 • medicijngebruik
 • gezondheid
 • gezinssituatie
 • zorgverzekeraar

geef dit dan tijdig aan ons door.


Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Het is prettig als u met de praktijk belt als u denkt dat u niet op tijd op uw afspraak kunt zijn, zodat wij kunnen overleggen of uw behandeling door kan gaan.


Pijnklachten
Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.


Betalingen
Als u een tandartsverzekering hebt wordt uw nota via ons factoringbedrijf Infomedics naar uw verzekeringsmaatschappij verzonden. Voor een eventuele eigen bijdrage ontvangt u een nota op uw huisadres.
Als u geen tandartsverzekering heeft wordt er na elke behandeling per pintransactie of eventueel contant afgerekend.
Als er onverhoopt een betalingsachterstand is opgetreden bij ons factoringbedrijf verzoeken wij u ook volgende behandelingen direct per pin te voldoen.


Vragen, opmerkingen, klachten
Uw vragen beantwoorden wij graag. Stelt u ze gerust aan telefonisch, aan de balie of per mail. Mocht u een klacht hebben die niet direct opgelost kan worden verzoeken wij u deze schriftelijk of per mail kenbaar te maken.